Rejestracja kont

Rejestracja jest zamknięta.

Rejestracja zgłoszeń

Rejstracja do konkursu jest zamknięta.

Regulamin


Regulamin
1.Organizatorem Krakowskiego Konkursu Piw Domowych 2019 (dalej: Konkurs) jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych z siedzibą w Warszawie  (kod: 00-454), wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362180, o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej: 5482625237, oraz numerze REGON: 241868278. Zadania Organizatora wykonuje Małopolski Oddział Terenowy PSPD.

Konkurs odbędzie się w terminie 25 maja 2019 r.

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.Konkurs odbywa się w kategoriach:

Wild American Pale Ale [11 - 15°Blg]

https://www.facebook.com/notes/krakowski-konkurs-piw-domowych/wild-american-pale-ale/686126105155578/


German Pilsner [11-12,5°Blg]

http://www.bjcp.org/style/2015/5/5D/german-pils/

opisy kategorii stanowią integralną część regulaminu.

3.Konkurs odbywa się zgodnie z “Zasadą Dobrej Praktyki” dla konkursów piwa opracowanymi przez PSPD.

Ocenę piwa przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą sędziowie certyfikowani przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej jest Łukasz Kantor.

4.Zasady uczestnictwa

W konkursie może wziąć udział tylko piwo uwarzone domowymi metodami przez indywidualnych piwowarów domowych lub w kooperacji (dalej: Browar domowy).

Każdy Browar domowy może zgłosić jedno piwo w danej kategorii. Możliwe jest zgłaszanie się w obu kategoriach.

Browar domowy chcący wziąć udział w konkursie zobowiązany jest do rejestracji na stronie:

do dnia 16 maja 2019 r.

Piwo zgłoszone do konkursu należy dostarczyć osobiście lub dosłać na adres:


Strefa Piwa
Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 49A, 31-514 Kraków
(z dopiskiem: IIIKKPD)

w ilości 4 butelek o pojemności 0,5 l lub mniejsze w ilości zapewniającej minimum 1.5 l piwa. W przypadku butelek o większej pojemności browar domowy zobowiązany jest do dostarczenia 4 butelek piwa.

Butelki nie mogą mieć trwale przylepionych etykiet ani oznaczeń innych niż etykieta konkursowa wygenerowana z systemu rejestracyjnego, która jest obowiązkowa (jeśli kapsel jest w jakiś sposób oznaczony, należy go zakleić). Etykietę konkursową należy wygenerować w systemie rejestracyjnym (sekcja "Zgłoszenia", kolumna "Akcje", środkowa ikona drukarki), wydrukować w poziomie, przymocować trwale do butelki taśmą bezbarwną bez zasłaniania kody kreskowego i QR

Udział w Konkursie jest płatny- 18.00 zł (12.00 zł dla członków PSPD) za zgłoszenie piwa do jednej kategorii. W przypadku browarów domowych stanowiących kooperację kilku piwowarów domowych browar domowy traktowany jest jako członek Stowarzyszenia jeżeli choć jeden z kooperantów jest członkiem Stowarzyszenia.

Opłaty należy dokonać do dnia 16 maja 2019 r. na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych:

82 1540 1287 2001 6200 5272 0002
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych
ul. Dojazdowa 2
43-400 Cieszyn


Piwa należy dosłać do dnia 16 maja 2019r.

W tytule przelewu należy wpisać: III KKPD + numer legitymacji+ imię i nazwisko piwowara (w przypadku browaru domowego należy wskazać nazwisko jednego piwowara, a jeśli korzysta się ze zniżki dla członków PSPD należy podać nazwisko członka Stowarzyszenia) + ilość zgłoszeń do konkursu + informacje o byciu członkiem PSPD. (przykładowo: IIIKKPD nr 1768 Michał Kowalski 2 TAK)

O zwrot niewykorzystanego wpisowego można ubiegać się jedynie do dnia 16 maja 2019 r.

5. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nicku oraz zajętego miejsca.

Uczestnicy konkursu na prośbę organizatora zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowej receptury piwa, a także wyraża zgodę na jej upublicznienie.

Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu, Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty.

6. Eliminacje w danej kategorii przeprowadza się jeżeli ilość zgłoszonych piw przekroczy liczbę 12 zgłoszeń.

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej piw o ustaleniu kolejności decyduje suma miejsc, jakie dane piwo zajęło u poszczególnych jurorów w interpretacji: im mniejsza wartość tej sumy, tym wyższe miejsce. Gdyby i to rozwiązanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, o kolejności piw decyduje przewodniczący jury na podstawie oglądu arkuszy oceny tych piw

Wyklucza się możliwość wystawienia piwa do Konkursu przez jurora w stylu, w którym będzie oceniał piwa w Konkursie.

7.Postanowienia końcowe

Każdy piwowar, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa w formie zależnej od etapu do którego piwo się zakwalifikowało.
Nagrody szczegółowe w Konkursie zostaną podane w terminie późniejszym. Nagrody zostaną wręczone osobiście lub zostaną przesłane na koszt organizatora pod adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

Spośród dwóch zwycięskich piw w swoich stylach zostanie wyłonione piwo, którego twórca otrzyma możliwość uwarzenia swojej receptury wraz z zespołem browaru Brokreacja.

8.Informacja o trzech najlepszych piwach z każdej kategorii a także najlepsze piwo konkursu, zostanie ogłoszona publicznie podczas festiwalu Beerweek w sobotę 25 maja br. Organizator Konkursu (Kacper Jasica w postaci reprezentanta Małopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych), organizator Beerweek oraz sponsorzy nagród zastrzegają sobie prawo opublikowania, w tym w mediach elektronicznych, imion i nazwisk piwowarów, którzy awansowali do rundy finałowej oraz lokaty, którą zajęli. Formularz zgłoszeniowy zawiera zgodę na powyższe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.

ORGANIZATOR
Małopolskii Oddział Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych


SPONSOR GŁÓWNY
Browar Brokreaja -PARTNER
Krakowski Konkurs Piw Domowych

BJCP 2015 Oceniane style

Kliknij na nazwę kategorii, aby zapoznać się z opisem stylu.

5D German Pils28C Wild Specialty Beer 

Data i lokalizacja konkursu

PIerwsza Sesja Eliminacyjna
Btopub by Brokreacja
sobota, 18 maja 2019 11:00

Sesja Finałowa
Bropub by Brokreacja
niedziela, 19 maja 2019 15:00

Grand Prix

Ponad to pośród zwycięzców kategorii wybrane zostanie "Piwo Konkursu". Autor otrzyma możliwość uwarzenia zwycięskiej receptury wspólnie z zespołem browaru Brokreacja.Zwycięzca drugiej kategorii otrzyma możliwość darmowego udziału w kursie sensorycznym organizowanym przez MŁOT PSPD.

Nagrody

Zwycięzcy Każdej kategorii otrzymają:

  • 25kg słodu od Viking Malts

Zdobywcy drugich miejsce otrzymają:

  • 10kg słodu od Viking Malts

Zdobywcy trzecich miejsc otrzymają:

  • 5kg słodu od Viking Malts

Ceremonia wręczenia nagród

Beerweek
Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków
sobota, 25 maja 2019 17:00